"The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall."
Nelson MandelaForeningens formål:
  • Fremme og udbrede kendskabet til de fysiske og psykiske fordele ved dykkerterapi.
  • Støtte op om forskning af  fysiske og psykiske fordele ved dykkerterapi.
  • Støtte op om foreninger, hvis medlemmer har fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og som vurderes at kunne drage fordel af dykkerterapi.
  • Støtte op om enkeltpersoner med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, som vurderes at kunne drage fordel af dykkerterapi.

Om os

Lav en donation

Hvad støtter vi?

Tidligere deltagere

Forskning

Regnskaber

Her finder du tidligere regnskaber.