“Courage doesn’t always roar. Sometimes courage is the quiet voice at the end of the day saying, “I will try again tomorrow.”
Mary Anne RadmacherHvem er vi?

Foreningen Diving360° arbejder på at udbrede kendskabet til de fysiske og psykiske fordele ved dykning med SCUBA udstyr.
At bevæge sig vægtløs og lydløst i en verden, hvor du med minimal belastning har 360 graders bevægelsesfrihed, give helt uanede muligheder for optræning af både motoriske og mentale færdigheder, kroppen stimuleres helt anderledes når den ikke påvirkes af tyngdekraften. Deltageren bevæger sig vægtløs rund nede i vandet. 
Derfor har Dykkerterapi utroligt mange fordele i forhold til almindelig terapi og træning.


 • Muskulatur:
  Muskulaturen trænes skånsomt idet opdriften fra vandet eliminere effekten af tyngdekraften og deltageren kan træne i et vægtløst miljø. Derved kan muskler, som normalt kan være svære at aktivere, trænes effektivt. Idet kroppen er helt nedsænket i vand, vil vandets naturlige modstand yde en let modstand på kroppen når den bevæges i vandet.  Vand er ca. 800 gange tættere end luft og yder derfor naturlige en let modstand, som kroppen skal arbejde imod.
 • Kredsløb/Nervebaner: 
  Når kroppen nedsænkes i vand og opholder sig i en vægtløs tilstand, vil effekten af tyngdekraften ophæves. Dette mindsker tryk på blod og nervebaner. Det mindskede tryk kan give en bedre blodgennemstrømning til skadede områder ved især nedsat førlighed og lammelser.  Nerveender vil pga. det mindskede tryk forsøge at skabe forbindelser til og igennem skadede områder. Dette kan deltageren typisk mærke ved at områder som normalt er følelsesløse  pludselig kan begynde at sende signaler som snurren eller direkte følelse i de beskadigede områder. 
 • Åndedræt:
  Personer som sidder meget i kørestol kan have problemer med at trække vejret helt igennem. Dette skyldes at kroppen i sidende stilling presser på området hvor lungeren skal have plads til at arbejde. I vandet er kroppen udstrakt og vægtløs, dette giver en bedre indånding og derved iltning af blodet. Ved at dykke med iltberiget luft op til en iltprocent på 36% ( Nitrox) vil dette forøge iltningen af blodet og iltmætningen ud i hele kroppen og derved også i beskadigede områder. Effekten af at komme under overfladen har i sig selv en beroligende effekt på åndedrættet, som derved bliver roligere og dybere (mere effektivt) Under vandet er der helt ro, man hører kun sit eget rolige åndedræt, dette er især beroligende for personer med psykiske udfordringer f.eks. PTSD
 • Større bevægelighed:
  Ved at nedsænke kroppen i vand og opnå at være neutral i vandet, elimineres tyngdekraften og det er muligt at træne på en helt ny måde. Derved kan kroppens muskler og led provokeres på en helt anden måde end hvis samme øvelser skulle udføres over vand. Dette resultere i at kroppen får en større bevægelighed under vand, hvorved led og muskler kan strækkes på en anden måde end over vandet.
 • Mere selvtillid:
  Ved at have overvundet  den naturlige modstand, som kroppen har ved at trække vejret under vand, og ved at få kroppen til at gøre ting som man ikke selv troede muligt mere, giver Dykkerterapi deltagerne et udpræget boost af selvtillid. Deltageren oplever typisk at hvis man med lidt hjælp, kan komme under vand og dykke, hvad kan deltageren så ikke også klare? Dette boost er en vigtig del af deltagerens fremtidige mindset i forhold til at udfordre sig selv og sin krop, fremover.

 • Generelt bedre helbred:
  Ved at deltageren kommer ud og får lavet fysiske øvelser med sin krop, i større eller mindre grad, vil det påvirker det generelle helbred. Positive oplevelser booster selvtilliden og  hjælper med at give en lykkefølelse i kroppen. Den følelse af at have gennemført en eller flere forløb under overfladen, vil hjælpe Deltageren med at overkomme andre problemer opgaver i hverdagen.
 • Træner sociale færdigheder:
  Personer med sociale udfordringer vil kunne træne disse under leg og lette opgaver under overfladen. Når deltageren er under overfladen er der kun én instruktør som deltageren skal forholde sig til, og der er som udgangspunkt ingen krav til deltageren om at interagere med instruktøren, men for hele tiden at komme lidt videre og prøve mere, bliver deltageren naturligt udfordret på at tage kontakt til eller respondere på kontakt fra instruktøren.

Dykkercertifikat.

I Dykkerterapi er det IKKE et mål at deltageren erhverver sig dykkercertifikater igennem forløbet.
Dykkerterapi er udelukkende er terapeutisk tilgang til træning af personer med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.
Er evnerne til stede for at deltageren ville kunne gennemføre de krav, der stilles til en certificering til dykker, vil instruktørerne gennemgå muligheden med deltageren.
Det er førsteprioritet at deltageren får et positivt terapiforløb og IKKE en urealistisk forventning om at kunne opnå at tage et dykkercertifikat.

Kontakt

Bestyrelse.

 

Steen Nielsen

Formand

Claus J. Jensen

Næstformand

Søren Meng

Kasserer