"Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will."
Mahatma Gandhi



Hvad støtter vi?

Foreningen Diving360 er en almennyttig forening med fokus på personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Diving360 støtter en bred vifte af tiltag til at fremme kendskabet til dykningens positive egenskaber i forhold til personer fysiskes og psykiske funktionsnedsættelser.

Diving360 Støtter blandt andet følgende grupper:

-Privatpersoner.
Økonomisk støtte til enkeltpersoner med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som ønsker at deltage i Dykkerterapi. Der ydes tilskud til enkeltsessioner samt længerevarende terapiforløb. Der kan som udgangspunkt søges støtte op til 80% af de dokumenterede omkostninger. I særlige tilfælde kan der ydes støtte for 100% af Dykkerterapien. 

- Forskning.
Forskning som er undersøgende på dykningens indvirkning på både de fysiologiske og psykologiske aspekt ved at være vægtløs unde vand og under tryk. Der kan søges op til 100% støtte til dokumenterede udgifter i forbindelse med relevante forskningsprojekter.
Der ydes ikke støtte til løn og  drift i forbindelse med forskning.

- Udstyr,  tilskud til indkøb af specialudstyr, som måtte være nødvendigt for at personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser kan deltage sikkert under vand og under tryk.
Der kan søges støtte på op til 100% af de dokumenterede udgifter.