"Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will."
Mahatma GandhiHvad støtter vi?

Foreningen Diving360 er en almennyttig forening med fokus på personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser. Diving360 støtter en bred vifte af tiltag til at fremme kendskabet til dykningens positive egenskaber i forhold til personer fysiskes og psykiske funktionsnedsættelser.

Diving360 Støtter blandt andet følgende grupper:

-Privatpersoner.
Økonomisk støtte til enkeltpersoner med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser, som ønsker at deltage i Dykkerterapi. Der ydes tilskud til enkeltsessioner samt længerevarende terapiforløb. Der kan som udgangspunkt søges støtte op til 80% af de dokumenterede omkostninger. I særlige tilfælde kan der ydes støtte for 100% af Dykkerterapien. 

- Forskning.
Forskning som er undersøgende på dykningens indvirkning på både de fysiologiske og psykologiske aspekt ved at være vægtløs unde vand og under tryk. Der kan søges op til 100% støtte til dokumenterede udgifter i forbindelse med relevante forskningsprojekter.
Der ydes ikke støtte til løn og  drift i forbindelse med forskning.

- Udstyr,  tilskud til indkøb af specialudstyr, som måtte være nødvendigt for at personer med fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser kan deltage sikkert under vand og under tryk.
Der kan søges støtte på op til 100% af de dokumenterede udgifter.